Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για ιατρικά θέματα σχετικά με τα φάρμακα της εταιρείας μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Ιατρικό τμήμα, ως εξής:

Τηλ. Κέντρο: (+30) 210 8189900, (09.00- 17.00)

Φαξ: (+30) 216 8008998

Για θέματα ασφάλειας των φαρμάκων της εταιρείας μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης, ως εξής:

Τηλ. Κέντρο: (+30) 210 8189900

Φαξ: (+30) 216 9003014 Email: greecedrugsafety@astellas.com

24-ωρη τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας: (+30) 6951956100

Για παραγγελίες των φαρμάκων της εταιρείας μας και οποιαδήποτε σχετική με την διανομή των φαρμάκων μας πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την εταιρεία διανομής ΦΑΜΑΡ, ως εξής:

Γραμμές επικοινωνίας: (+30) 210 9898873, 9898874, 9898875, 9898876, 9898877

(+30) 210 9898700

Φαξ: (+30) 210 9856222