Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Notice)

Τελευταία ενημέρωση: 19/4/2018

Η Astellas Pharmaceuticals Α.E.B.E. [(και οι εταιρείες του ομίλου της)] («Astellas») σέβεται το δικαίωμά σας περί  ιδιωτικού απορρήτου. Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου εξηγεί ποιοι είμαστε, πώς συλλέγουμε, κοινοποιούμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα περί του ιδιωτικού απορρήτου σας, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ιστότοπους και άλλες online εφαρμογές (όπως εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, emails και άλλα εργαλεία) που συνδέονται με αυτή τη δήλωση. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σας απασχολούν ζητήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο κάτω μέρος της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου.

Τι κάνει η Astellas;

Η Astellas Pharma είναι μια παγκόσμια φαρμακευτική επιχείρηση, της οποίας η τελική μητρική εταιρεία έχει την έδρα της στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των ασθενών στους εξής βασικούς τομείς: μεταμόσχευση, ουρολογία, ογκολογία,  λοιμώξεις και διαχείριση πόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Astellas, ανατρέξτε στην ενότητα «Σχετικά» στον ιστότοπό μας.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η Astellas και γιατί;

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την Astellas σε ιστοτόπους και άλλες δικτυακές ψηφιακές εφαρμογές γενικά εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Πληροφορίες που παρέχετε εθελοντικά:

Σας ζητούμε να παρέχετε εθελοντικά ορισμένες πληροφορίες. Οι τύποι των πληροφοριών που σας ζητάμε να παρέχετε και οι λόγοι για τους οποίους σας ζητάμε να τους παρέχετε περιλαμβάνουν:

 

Τύποι προσωπικών πληροφοριών

Γιατί τις συλλέγουμε

(α) Τίτλος

(β) Όνομα

(γ) Επώνυμο

(δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

(ε) Ταχυδρομικός Κώδικας

(στ) Τηλεφωνικός αριθμός

Συλλέγουμε Προσωπικές Πληροφορίες για να μπορούμε να απαντήσουμε σε ερώτημά σας ή όπως τυχόν απαιτείται για κάποια ψηφιακή εφαρμογή.

 

Εάν σας ζητήσουμε να παρέχετε οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες που δεν περιγράφονται παραπάνω, τότε οι προσωπικές πληροφορίες που θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε και οι λόγοι για τους οποίους σας ζητούμε να τους παράσχετε, θα αποσαφηνιστούν σε σας, στο χρονικό σημείο που συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

• Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

Μπορεί επίσης να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα από τη συσκευή σας. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος της συσκευής, οι μοναδικοί αριθμοί αναγνώρισης συσκευών, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η ευρύτερη γεωγραφική θέση (π.χ. χώρα ή τοποθεσία σε επίπεδο πόλης) και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς η συσκευή σας έχει αλληλεπιδράσει με τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων στις οποίες έχει πρόσβαση και των συνδέσεων στις οποίες κάνατε κλικ.

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, από πού προέρχονται και ποιο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας τους ενδιαφέρει. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης και για να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη συνάφεια του ιστοτόπού μας με τους επισκέπτες μας.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως εξηγείται περαιτέρω στην ενότητα «Cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης» παρακάτω.

Γενικά, θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ή για σκοπούς που σας εξηγούμε όταν συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Ωστόσο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για άλλους σκοπούς που δεν είναι ασύμβατοι με τους σκοπούς που σας γνωστοποιήσαμε (όπως για λόγους αρχειοθέτησης για σκοπούς δημόσιου οφέλους, επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς ή στατιστικούς σκοπούς) εάν και όπου αυτό επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Με ποιους μοιράζεται η Astellas τις προσωπικές μου πληροφορίες;

Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών:

  • στις εταιρείες του ομίλου μας, στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων σε εμάς ή που επεξεργάζονται κατά τα άλλα προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ή που κοινοποιούνται σε εσάς όταν συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Διατίθεται εδώ μία λίστα με τις τρέχουσες εταιρείες του ομίλου μας.·
  • σε οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο επιβολής του νόμου, κανονιστικό όργανο, κρατική υπηρεσία, δικαστήριο ή άλλο τρίτο μέρος όπου πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη (i) ως ζήτημα ισχύοντος δικαίου ή κανονισμού, (ii) για την άσκηση, εδραίωση ή υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων ή (iii) για να προστατεύσουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή αυτά οποιουδήποτε άλλου προσώπου·
  • σε έναν πιθανό αγοραστή (και τους αντιπροσώπους και συμβούλους του) σχετικά με οποιαδήποτε προτεινόμενη αγορά, συγχώνευση ή απόκτηση οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησής μας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσουμε τον αγοραστή ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου·
  • σε οποιοδήποτε άλλο άτομο με τη δική σας συγκατάθεση ως προς τη γνωστοποίηση.

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών (μόνο για τους επισκέπτες από χώρες του ΕΟΧ)

Εάν είστε επισκέπτης από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η νομική μας βάση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω θα εξαρτηθεί από τις σχετικές προσωπικές πληροφορίες και το συγκεκριμένο πλαίσιο με βάση το οποίο τις συλλέγουμε.

Ωστόσο, κατά κανόνα θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς μόνο όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το κάνουμε, όπου χρειαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να συνάψουμε μια σύμβαση μαζί σας ή όταν η επεξεργασία εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντά μας και εφόσον τα δικά σας συμφέροντα ιδιωτικού απορρήτου δεν υπερισχύουν των δικών μας ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να έχουμε νομική υποχρέωση να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς ή μπορεί να χρειαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα συμφέροντα ενός άλλου προσώπου.

Εάν σας ζητήσουμε να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες για να συμμορφωθείτε με μια νόμιμη απαίτηση ή για να επικοινωνήσετε μαζί σας, θα το καταστήσουμε σαφές κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και θα σας συμβουλέψουμε εάν η παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών είναι υποχρεωτική ή όχι (όπως και για τις πιθανές συνέπειες, εάν δεν δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες).

Ομοίως, εάν συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στα πλαίσια των εννόμων συμφερόντων μας (ή σε αυτά οποιουδήποτε τρίτου μέρους), θα διευκρινίσουμε σε σας, κατά το σχετικό χρόνο, ποια είναι αυτά τα έννομα συμφέροντα.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση, στη βάση της οποίας συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας».

Cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης (γενικά «Cookies») για να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για σας [, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, γιατί και πώς μπορείτε να ελέγχετε τα Cookies, ανατρέξτε στην Δήλωση για τα Cookies.

Πώς προστατεύει η Astellas τις προσωπικές μου πληροφορίες;

Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για σας. Τα μέτρα που χρησιμοποιούμε έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε άλλες χώρες εκτός από τη χώρα στην οποία διαμένετε. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να έχουν νόμους περί προστασίας δεδομένων διαφορετικούς από τους νόμους της χώρας σας και σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είναι το ίδιο προστατευτικοί.

Συγκεκριμένα, οι διακομιστές μας βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι εταιρείες του ομίλου μας και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και εταίροι λειτουργούν σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι όταν συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορούμε να τις επεξεργαστούμε σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες.

Ωστόσο, έχουμε λάβει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες θα παραμείνουν προστατευμένες, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Αυτά περιλαμβάνουν την εφαρμογή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου μας, που απαιτούν από όλες τις εταιρείες του ομίλου να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζονται από τον ΕΟΧ σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων.

Οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος. Εφαρμόσαμε παρόμοια κατάλληλα προστατευτικά μέτρα με τους τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών και τους εταίρους μας και μπορείτε να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες κατόπιν αιτήματος.

Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από σας, όπου έχουμε μια διαρκή νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να το πράξουμε (για παράδειγμα, να σας παρέχουμε μια υπηρεσία που έχετε ζητήσει ή να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές, φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις).

Όταν δεν έχουμε καμία διαρκή νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, είτε θα τις διαγράψουμε είτε θα τις ανωνυμοποιήσουμε ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό (για παράδειγμα, επειδή οι προσωπικές σας πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας), τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές πληροφορίες σας και θα τις απομονώσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία έως ότου καταστεί δυνατή η διαγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

  • Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση, διορθώσετε, επικαιροποιήσετε ή ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να το κάνετε σε οποιαδήποτε στιγμή, στα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.
  • Επιπλέον, εάν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών ή να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών. Και πάλι, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.
  • Έχετε το δικαίωμα να απεγγραφείτε από τα διαφημιστικά μηνύματα που στέλνουμε, σε οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «unsubscribe» (απεγγραφή) ή «opt-out» (εξαίρεση) στα διαφημιστικά e-mail που σας στέλνουμε. Για να εξαιρεθείτε από άλλες μορφές μάρκετινγκ (όπως ταχυδρομικό μάρκετινγκ ή τηλεπωλήσεις), επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.
  • Ομοίως, εάν έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας, τότε μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που διεξήχθη πριν από την ανάκλησή σας, ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών που διεξάγεται με βάση νόμιμους λόγους επεξεργασίας διαφορετικούς από τη συγκατάθεση.
  • Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην αρχή προστασίας δεδομένων για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων. (Διατίθενται στοιχεία επικοινωνίας για τις αρχές προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, την Ελβετία και σε ορισμένες μη ευρωπαϊκές χώρες (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά) εδώ.)

Ανταποκρινόμαστε σε όλα τα αιτήματα που λαμβάνουμε από άτομα που θέλουν να ασκήσουν τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων τους σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Χρήση αυτού του Ιστοτόπου από ανηλίκους

Δεν είναι σκοπός μας να χρησιμοποιηθεί ο ιστότοπός μας ή οι online υπηρεσίες μας από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι κάτω των 18 ετών.

Επικαιροποιήσεις της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου

Μπορεί να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου κατά καιρούς, ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες νομικές, τεχνικές ή επιχειρηματικές εξελίξεις. Όταν επικαιροποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να σας ενημερώσουμε, ανάλογα με τη σημασία των αλλαγών που κάνουμε. Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στην Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, εάν και όπου αυτό απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να δείτε πότε επικαιροποιήθηκε για τελευταία φορά η  παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ελέγχοντας την ημερομηνία «τελευταία ενημέρωση» που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σας απασχολούν ζητήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: privacy@astellas.com.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι η Astellas Pharmaceuticals Α.E.B.E. με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι, ΤΚ 151 23, τηλ. 210-8189900.