Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κύρια Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου του Ιστότοπου

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (η «Πολιτική») διέπει τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από την Astellas Pharmaceuticals Α.Ε.Β.Ε, Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, Ελλάδα, Θουκυδίδου 1, 14565 (εφεξής «Astellas», «εμείς», «μας» ή «εμάς»), όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας www.astellas.gr και τις σελίδες του (ο «Ιστότοπος») ή που περιγράφεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην παρούσα Πολιτική.

Η Πολιτική σάς παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τα δικαιώματά σας για τον έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για σας.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τους εξής τρόπους:

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

Η Astellas (ή οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας) μπορεί επίσης να συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως με cookies και web beacons, κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Astellas με αυτό τον τρόπο μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, διευθύνσεις URL παραπομπής, πληροφορίες για τις ενέργειες που εκτελούνται σε έναν ιστότοπο και ημερομηνίες και ώρες των επισκέψεων στον ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική για τα Cookies.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα: (i) για να διαχειριστούμε τον Ιστότοπό μας για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού αντιμετώπισης προβλημάτων, (ii) για να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τον Ιστότοπό μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για σας, (iii) ως μέρος της προσπάθειάς μας να διατηρήσουμε τον Ιστότοπό μας ασφαλή και (iv) για σκοπούς συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων ή για σκοπούς αναφοράς (για παράδειγμα, για συγκεντρωτικές πληροφορίες για το είδος των προγραμμάτων περιήγησης ιστοτόπων που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας και το συνολικό αριθμό των επισκεπτών στον Ιστότοπο).

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Μπορεί να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας με τη συγκατάθεσή σας (όπου είναι απαραίτητο) για τους παρακάτω σκοπούς:

(α) Για να καταστήσουμε αυτό τον Ιστότοπο διαθέσιμο σε σας και να σας παρέχουμε περιεχόμενο που είναι προσαρμοσμένο στις ατομικές προτιμήσεις σας·

(β) Για να σας παρέχουμε μηνύματα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων που σας ενημερώνουν για τις αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας·

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Mε την επιφύλαξη των ισχυόντων τοπικών νόμων, μπορεί να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες εταιρείες εντός του ομίλου των εταιρειών μας (ένας κατάλογος των συνδεδεμένων εταιρειών της Astellas διατίθεται εδώ) και των οργανισμών που εργάζονται για λογαριασμό μας, αυστηρά και μόνο για σκοπούς διαχείρισης του παρόντος Ιστοτόπου.

Mε την επιφύλαξη των ισχυόντων τοπικών νόμων, μπορεί επίσης να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας: (1) όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά, (2) όταν είναι αναγκαίο να εμπλακεί ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών που εργάζεται για λογαριασμό μας και απαιτεί πρόσβαση στις πληροφορίες σας για να αναλάβει την εργασία, (3) όταν απαιτείται από μια δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική απαίτηση, (4) για την επιβολή των όρων χρήσης του Ιστοτόπου μας, (5) για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών μας και τρίτων, (6) για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία και τα δικαιώματα και περιουσιακά στοιχεία τρίτων ή (7) σε ένα τρίτο μέρος που αγοράζει ή στο οποίο μεταβιβάζουμε όλα ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις επιχειρήσεις μας.

Διατήρηση των πληροφοριών σας

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας όπως περιγράφεται παραπάνω ή για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

Συνδέσεις σε άλλους Ιστοτόπους

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί κατά καιρούς να περιέχει συνδέσεις προς και από άλλους Ιστοτόπους, οι οποίοι βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική. Εάν προσπελάσετε άλλους Ιστοτόπους χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις που παρέχονται, οι διαχειριστές αυτών των Ιστοτόπων μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους σύμφωνα με τη δική τους πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, η οποία μπορεί να διαφέρει από τη δική μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτοί οι άλλοι Ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να δεχθούμε οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές.

Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε και διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών που μας παρέχετε μέσω του Ιστοτόπου μας από μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Κάνοντάς το αυτό, λαμβάνουμε υπόψη το σχετικό χαρακτήρα των πληροφοριών και των κινδύνων.

Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι καμία μετάδοση μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να είναι εγγυημένη ως 100% ασφαλής, οπότε σας συνιστούμε θερμά να προσέχετε όταν γνωστοποιείτε προσωπικές πληροφορίες online και να χρησιμοποιείτε άμεσα διαθέσιμα εργαλεία, όπως διαδικτυακούς firewalls, προγράμματα προστασίας από ιούς (anti-virus) και από προγράμματα παρακολούθησης (anti-spyware) και παρόμοιες τεχνολογίες για να προστατεύεστε στο διαδίκτυο.

Διαδικτυακές μεταφορές

Λόγω της παγκόσμιας εμβέλειας του διαδικτύου, η χρήση του για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών σας περιλαμβάνει απαραίτητα τη μετάδοση δεδομένων σε παγκόσμια βάση. Mε την επιφύλαξη των ισχυόντων τοπικών νόμων, μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλες εταιρείες του ομίλου της Astellas και με παρόχους υπηρεσιών (βάσει της Συμφωνίας Διαβίβασης Δεδομένων Εντός του Ομίλου ή των Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών για την ΕΕ), για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, ορισμένοι εκ των οποίων μπορεί να βρίσκονται σε επικράτειες του εξωτερικού (π.χ. Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες) που έχουν πρότυπα προστασίας δεδομένων διαφορετικά από εκείνα στη χώρα της διαμονής σας. Εάν οποιαδήποτε από τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου μας είναι κοινά με άλλες εταιρείες του ομίλου της Astellas και με παρόχους υπηρεσιών, θα διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα ή/και άλλα μέτρα ασφαλείας. Θα λάβουμε επίσης μέτρα για να εξασφαλίσουμε το χειρισμό όλων των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπού με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σε κάθε στιγμή.

Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη των ισχυόντων τοπικών νόμων, η Astellas θα παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στα δεδομένα τους και θα τους επιτρέπει να ζητούν τη διόρθωση, ενημέρωση, αποκλεισμό ή διαγραφή των πληροφοριών τους όταν είναι ανακριβείς, όταν δεν ισχύουν πλέον ή όταν είναι παρωχημένες. Εάν επιθυμείτε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούμε για σας, παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας γραπτώς μαζί με κάποια απόδειξη της ταυτότητάς σας στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, οποιαδήποτε αίτηση μπορεί να υπόκειται σε ένα προκαθορισμένο τέλος, για να καλύψουμε το κόστος της παροχής λεπτομερειών σχετικά με τις πληροφορίες που διατηρούμε για σας.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε οποιαδήποτε μηνύματα από εμάς, παρακαλούμε ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες που θα παρέχονται στον Ιστότοπό μας ή και στα εν λόγω μηνύματα. Στη συνέχεια θα σας δοθεί η ευκαιρία είτε να εγγραφείτε είτε να απεγγραφείτε από τη λήψη οποιωνδήποτε κοινοποιήσεων, ανάλογα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Μπορείτε σε οποιαδήποτε στιγμή να μας ζητήσετε να σας αφαιρέσουμε από οποιαδήποτε λίστα αποστολής στην οποία μπορεί να μας είχατε ζητήσει να σας εγγράψουμε στο παρελθόν, στέλνοντας μας ένα email στο privacy@astellas.com, καλώντας μας στο 0030 2108189900 ή κάνοντας κλικ στο «Απεγγραφή» (Unsubscribe) σε οποιοδήποτε e-mail επικοινωνίας που σας στέλνουμε.

Χρήση αυτού του Ιστοτόπου από ανηλίκους

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών, παρακαλείστε να λάβετε την άδεια του γονέα/κηδεμόνα σας πριν μας δώσετε πληροφορίες μέσω του Ιστοτόπου μας. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορεί να ζητήσουμε από το γονέα/κηδεμόνα σας να δώσει τη συγκατάθεσή του/της για λογαριασμό σας. Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας αμέσως μόλις το διαπιστώσουμε.

Ενημερώσεις στην παρούσα Πολιτική

Κατά καιρούς μπορεί να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύουμε τις αλλαγές στον Ιστότοπό μας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, σας παρακαλούμε να μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Εάν γίνουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα σας ενημερώσουμε με την τοποθέτηση μιας εμφανούς ειδοποίησης στον Ιστότοπό μας για περίοδο 30 ΗΜΕΡΩΝ.

Αυτή η Πολιτική ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 20 Οκτωβρίου 2016.

Με ποιον να επικοινωνήσετε

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή για να ζητήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Astellas Pharmaceuticals Α.Ε.Β.Ε,  που εδρεύει στη διεύθυνση Θουκυδίδου 1, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, Ελλάδα ή στην παρακάτω διεύθυνση emailprivacy@astellas.com.