Υπευθυνότητα

Η φιλοσοφία του Changing tomorrow™, είναι ο πυρήνας της επιχειρηματικής πρακτικής της Astellas, και αποτελεί μια εξίσου ισχυρή δύναμη στο ευρύτατο πρόγραμμα της εταιρείας σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  Η Astellas Pharma Europe υποστηρίζει προγράμματα για τη διάσωση και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στην Ευρώπη και στον κόσμο – από προσφορές έκτακτης βοήθειας σε περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές, έως δραστηριότητες που ωφελούν τοπικές κοινότητες, την εκπαίδευση και την ιατρική έρευνα.  Η Astellas Pharma Europe δίνει επίσης πολύ μεγάλη σημασία στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των συνεργατών της.