Ομάδες Ασθενών

Η δέσμευση της Astellas για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο είναι ένας κοινός στόχος που μοιράζεται με τους Επαγγελματίες Υγείας και τους ασθενείς.

Η Astellas αναγνωρίζει το ζωτικό ρόλο που παίζουν οι Ομάδες Ασθενών και οι Επαγγελματίες Υγείας  στη βελτίωση και παράταση της ζωής των ασθενών. Αναγνωρίζει, επίσης, τη δύναμη των ασθενών να ενεργούν για λογαριασμό τους, καθώς και για λογαριασμό άλλων ασθενών και ατόμων που τους φροντίζουν.

Υποστηρίζοντας τις Ομάδες Ασθενών και οργανισμούς που συνηγορούν υπέρ της βελτίωσης της ζωής των ασθενών, η Astellas δραστηριοποιείται με στόχο να ενισχύσει τη δύναμη που διαθέτουν οι ασθενείς για θετικές αλλαγές στον τομέα της υγείας.  Σε όλες τις περιπτώσεις υποστήριξης και χρηματοδότησης που προσφέρει, εργάζεται επιμελώς, ώστε να διατηρήσει τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και ακεραιότητας.

Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται λεπτομερώς οι ομάδες ασθενών που υποστηρίζει η Astellas Pharma στην Ελλάδα.

Τομέας ΘεραπείαςΌνομα ΟργάνωσηςΕίδος ΟργάνωσηςΛόγος Υποστήριξης
Μεταμόσχευση «Δρομέας» Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Χρηματοδότηση αθλητικού  υλικού και υποστήριξη για την έκδοση ενημερωτικού υλικού
Μεταμόσχευση «Οι Λέοντες του  Πειραιά» Αθλητικό Σωματείο Χρηματοδότηση για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων