Διαχείριση Πόνου

Η Astellas δεσμεύεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στη διαχείριση του Πόνου. Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της είναι η ορθολογική διαδικασία ανάπτυξης νέων θεραπειών. Μέσω της διαδικασίας αυτής, ερευνά τους κεντρικούς μηχανισμούς του Πόνου ούτως ώστε να επιτύχει στο στόχο της ανακάλυψης θεραπειών, εκπληρώνοντας ακάλυπτες ανάγκες και προσφέροντας ένα ελπιδοφόρο μέλλον σε ασθενείς οι οποίοι σήμερα έχουν συμβιβαστεί και ζουν με τον πόνο.

Πρωταρχική εστίαση είναι ο Περιφερικός Νευροπαθητικός Πόνος, μία πολύπλοκη πάθηση που επηρεάζει σημαντικά τη ζωή του ασθενούς. Μέσω πρωτοποριακών θεραπειών που ακολουθούν νέα θεραπευτικά μονοπάτια, η Astellas εκπληρώνει το στόχο της και παρέχει στους ασθενείς, που έχουν εξουθενωθεί  εξαιτίας του πόνου, νέες επιλογές στη θεραπεία του.

Qutenza PIL.pdf