Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Υπουργείο Υγείας  
http://www.moh.gov.gr


Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
www.eof.gr


H πύλη της Ευρωπαϊκής ένωσης για τη δημόσια υγεία 
http://ec.europa.eu/health-eu/index_el.htm


Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
http://www.sfee.gr